Sten Sture den yngre dör

Del 1, februari 1520

Sten Sture den yngres död på Mälarens is. Målning av Carl Gustaf Hellqvist 1880

Riksföreståndaren Sten Sture den yngre dör i en släde på Mälarens is i februari 1520 efter att ha sårats i strid mot danska trupper i Västergötland. Sverige står nu utan befälhavare och danska trupper tränger snabbt upp mot Stockholm under ledning av Otto Krumpen….

Publicerat den

Rådet erkänner kung Kristian

Del 2, mars 1520

Kristina Gyllenstierna

Det svenska riksrådet erkänner nu den danske unionskungen Kristians rätt till den svenska tronen. Men unionsmotstådet fortsätter under en kvinnas ledning, Sten Sture dy’s 26-åriga änka – Kristina Gyllenstierna. Medan danska trupper svämmar över landet förskansar hon sig med sina anhängare på Stockholms slott Tre kronor. Ett slag mellan unionskungens trupper och stureanhängarna och tycks oundvikligt…

Publicerat den

Långfredagsslaget

Del 3, 6 april April 1520

Om Långfredagsslaget från Upplandsmuseet

En allmogehär av stureanhängare gör ett desperat försök till att slå tillbaka kung Kristians danska legotrupper stationerade i Uppsala. På själva långfredagen den 6 april går man till attack…

Publicerat den

Imperiet slår tillbaka

Del 4, maj 1520

Unionskungen Kristian II

Kung Kristians tålamod med med de svenska rebellerna börjar nu ta slut. Han angriper därför Kristina Gyllenstiernas huvudfäste – Stockholm. I maj anländer han med sin flotta till huvudstaden. Men Stockholm är svårt att inta med sin stadsmur och borgen Tre kronor. En lång belägring tar sin början…

Publicerat den

Danska flottan belägrar Stockholm

Del 5, juni-juli 1520

Blodbadstavlan från 1500- talet visar Stockholms belägring. Notera hur Södertorn – nuvarande Slussen – fått taket skadat i striderna.

Hela sommaren ligger den danska flottan och belägrar Stockholm men Kristina Gyllenstierna vägrar att ge upp och lämna över staden. Ute i landet pågår strider fortfarande och matförråden är än så länge välfyllda. Om man bara kunde härda ut lite till så kanske krigslyckan kan vända? Men rådet och många av Sveriges höga herrar manar stureanhängarna att ge upp…

Publicerat den

Fästena faller…

Del 6, augusti 1520

Västerås slott

Stureanhängarnas fästen faller nu ett efter ett: Västerås slott, Kalmar slott, Stegeborgs slott. Stockholm hukar under belägringen. Nu byter också Sturetidens gudfader Hemming Gadh sida och ansluter till kung Kristian. Ändå håller Stockholm stånd mot unionskungen som blir allt mer desperat för att få huvudstaden att ge upp. Hemming Gad skickas som budbärare in i staden med ett erbjudande till Kristina. Ett erbjudande hon inte kan motstå…

Att stämningen är spänd förstår vi av att när Hemming Gadh kommer in i staden för att förhandla blir han nästan ihjälslagen av en stockholmare vid namn Peder Fredag som inte alls önskar någon kapitulation. Peder Fredag kommer sedemera att bli en av ledarna i befrielsekriget som startar 1521. Se Befrielsekriget del 9, del 10, del 33.

Publicerat den

Stockholm kapitulerar

Del 7, 5 september 1520

Kapitulationsbrevet från 1520

Efter löften om fred och amnesti för alla inblandade för evig tid når man en överenskommelse, stadfäst i det så kallade kapitulationsbrevet med vittnen och sigill, se bilden. Allt vad som gjorts mot kung Kristian och ärkebiskop Gustaf Trolle skulle ”vara och bliva en klar avtalad sak i all rätt, andlig och världslig, efter denna dag”. Det vill säga – allt är förlåtet mot att Stockholm överlämnas och att Kristian ska vara kung. Vad dessa högtidliga löften om fred är värda ska visa sig så småningom…

Publicerat den

Kung Kristians intåg i Stockholm

Del 8, 7 September 1520

Bilden visar Kung Kristians högtidliga intåg i Stockholm. Åtföljd av 1000 ryttare och 2000 man till fots färdades följet ned från Söders höjder, motsvarande dagens Katarinavägen, mot Slussen, dåvarande Södertorn.

Klockan 8 slår staden upp sina portar för Kristian II som avtalat. Han mottar först stadens nycklar och i en högtidlig procession rider han först till Storkyrkan och sedan till slottet. Redan dagen innan hade Kristina Gyllenstierna lämnat över slottet till riksrådet, och det är riksrådet som nu öppnar slottet för Kristian II. Lättnaden tycks vara stor i staden och fred förkunnas av kungliga trumpetare på Stockholms gator.

Glädjen över freden smolkas dock en smula när Kung Kristian låter resa galgar på både Stortorget och Järntorget…

Publicerat den
Kategoriserat som Dag för dag

Måns Jonsson kvarteras

Del 9, september 1520

Kvartering, stegel och hjul i en illustration från 1700-talet

Galgen som rests på Stortorget kommer till användning redan några dagar efter kapitulationen. Måns Jonsson, som varit stureanhängarnas befälhavare på Västerås slott och vägrade ge upp borgen till kung Kristians trupper, har hållits fången hos danskarna efter slottets fall. Nu förs han till galgen på Stortorget för en ganska makaber avrättning, kvartering: Först hängs han. Därefter dras inälvorna ut. Slutligen styckas kroppen i fyra delar, därav namnet kvartering, som läggs upp på fyra hjul. Androm till varnagel. Detta är standardstaff för högförräderi i Europa vid tiden.

Om hängning, dragning och fyrdelning.

Kanske är detta en liten föraning om vad som komma skall? Officiellt börjar nu planeringen av kung Kristians kröning i början av november…

Publicerat den

Kröningen planeras

Del 10, oktober 1520

Gamla Stockholm från Norrmalm med slottet Tre kronor

Kristina Gyllenstierna tvingas nu flytta ut från Stockholms slott, Tre Kronor, se bild. Istället installerar sig Kung Kristian med sitt hov och sina män. Man börjar nu planeringen för kungens kröning i början av november. Eftersom kungen vill försäkra sig om hela Sveriges framtida lojalitet går inbjudan ut till rikets alla höga män att infinna sig. Man utlyser också en riksdag där alla fyra ständerna ska få svära kung Kristian trohet som arvkonung. På så sätt hoppas kung Kristian kunna göra slut på allt framtida motstånd mot unionen.

Men det finns män i kungens närhet som inte är helt nöjda. Som tycker att upprorsmännen och stureanhängarna får komma allt för billigt undan. En av dem är den svenske ärkebiskopen Gustav Trolle…

Publicerat den