Stockholm kapitulerar

Del 7, 5 september 1520

Kapitulationsbrevet från 1520

Efter löften om fred och amnesti för alla inblandade för evig tid når man en överenskommelse, stadfäst i det så kallade kapitulationsbrevet med vittnen och sigill, se bilden. Allt vad som gjorts mot kung Kristian och ärkebiskop Gustaf Trolle skulle ”vara och bliva en klar avtalad sak i all rätt, andlig och världslig, efter denna dag”. Det vill säga – allt är förlåtet mot att Stockholm överlämnas och att Kristian ska vara kung. Vad dessa högtidliga löften om fred är värda ska visa sig så småningom…