Kröningen planeras

Del 10, oktober 1520

Gamla Stockholm från Norrmalm med slottet Tre kronor

Kristina Gyllenstierna tvingas nu flytta ut från Stockholms slott, Tre Kronor, se bild. Istället installerar sig Kung Kristian med sitt hov och sina män. Man börjar nu planeringen för kungens kröning i början av november. Eftersom kungen vill försäkra sig om hela Sveriges framtida lojalitet går inbjudan ut till rikets alla höga män att infinna sig. Man utlyser också en riksdag där alla fyra ständerna ska få svära kung Kristian trohet som arvkonung. På så sätt hoppas kung Kristian kunna göra slut på allt framtida motstånd mot unionen.

Men det finns män i kungens närhet som inte är helt nöjda. Som tycker att upprorsmännen och stureanhängarna får komma allt för billigt undan. En av dem är den svenske ärkebiskopen Gustav Trolle…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *