Fästena faller…

Del 6, augusti 1520

Västerås slott

Stureanhängarnas fästen faller nu ett efter ett: Västerås slott, Kalmar slott, Stegeborgs slott. Stockholm hukar under belägringen. Nu byter också Sturetidens gudfader Hemming Gadh sida och ansluter till kung Kristian. Ändå håller Stockholm stånd mot unionskungen som blir allt mer desperat för att få huvudstaden att ge upp. Hemming Gad skickas som budbärare in i staden med ett erbjudande till Kristina. Ett erbjudande hon inte kan motstå…

Att stämningen är spänd förstår vi av att när Hemming Gadh kommer in i staden för att förhandla blir han nästan ihjälslagen av en stockholmare vid namn Peder Fredag som inte alls önskar någon kapitulation. Peder Fredag kommer sedemera att bli en av ledarna i befrielsekriget som startar 1521. Se Befrielsekriget del 9, del 10, del 33.