Blodbadets arkitekter

Del 11, oktober 1520

Gustaf Trolle

Ärkebiskop Gustaf Trolle på blodbadsplanschen

En av dem som inte är nöjda med Kung Kristians fredsöverenskommelse med stureanhängarna är Sveriges Ärkebiskop, Gustaf Trolle, som alltså står på unionskungens sida. Han har inte glömt hur Sten Sture och hans folk erövrade och lät riva hans borg Almarestäket under striderna 1517. Eller hur han hölls fången hos upprorsmakarna – trots både påvens och kung Kristians protester. Trolle vill utkräva ansvar från var och en som stod bakom detta övergrepp på hans ämbete, hans egendom och hans person.

Ruinen av Almarestäkets borg som den tedde sig på 1600-talet. Idag är här bara en gräsklädd kulle…