En stad i spänd förväntan

Del 14, 28 oktober 1520

Stockholm på 1500-talet i den så kallade Vädersolstavlan

Rikets höga herrar är nu samlade i Stockholm inför kröningen av kung Kristian – rådsherrar, biskopar, borgare från olika städer, bönder. Men innan kröningen vill kungen ha alla ständernas löfte – de ska erkänna honom som Sveriges arvkonung. Många tvekar. Sverige har av hävd varit ett valkungarike. Ska man nu erkänna kung Kristian och hans ättlingar som rikets härskare för tid och evighet? Många stureanhängare får nu svårt. Ska man fortsatt vädra sitt motstånd mot kungen, med den risk det kan innebära? Men om man säger ja så är ju alla möjligheter att hävda Sveriges frihet från unionen borta…