Blodbadet, dag 1

Del 20, 8 november 1520.

Biskop Vincent avrättas på Stortorget.
Biskop Mattias avhuggna huvud ligger redan på marken.

På morgonen den 8e november sammanträder den lilla expertgruppen för att besvara frågan – är de anklagade skyldiga till kätteri? Svaret på frågan från präster och biskopar blir ett ja.

Nu händer saker slag i slag. Vem som är drivande är inte helt klart. Men kungen kan inte ha varit ovetande och att Didrik Slagheck spelat en avgörande roll är alla ense om. Knektarna och bödeln Jürgen Homuth skickas för att föra iväg de fängslade till Stortorget. Följande dialog lär ha utspelats mellan bödeln och biskop Vincent:- Vad nytt, proffoss (bödel)?- Inga goda nyheter just. Eders nåde må förlåta mig, det är mig befallt att slå huvudet av ers nåde.

Nu utbryter panik i slottet. Vad är det som pågår? Jens Beldenack kan inte tro sina öron när han hör att två biskopar är utförda till avrättning. Han skyndar sig för att ingripa men stoppas av en rasande Didrik Slagheck som varnar honom att de som protesterar riskerar att få dela de dömdas öde.

Ute på Stortorget väntar en samling knektar, bödelsdrängar och en oroad samling Stockholmare. Vad är det som är på väg att ske?

En av Kristians män ropar från rådhusets burspråk att man inte ska bli förfärade av det man nu får se. Det är kättare som ska få sitt rättmätiga straff. Ärkebiskop Trolle har bönfallit kungen att skipa rättvisa.- Det är lögn! utbrister biskop Vincent. Himmelens Gud kommer straffa kung Kristian för detta övervåld!

Nu börjar av avrättningarna och bödelsvärdet far i luften: Biskop Mattias i Strängnäs, Biskop Vincent i Skara. Riksrådets medlemmar: Erik Abrahamsson Leijonhufvud, Erik Johansson Vasa (Gustav Vasas far), Kristian Bengtsson Oxenstierna. Övriga högfrälse adelsmän: Erik Nilsson Gyllenstierna, Eskil Nilsson Gyllenstierna, Erik Knutsson Tre Rosor, Joakim Brahe (Gustav Vasas svåger). Sen kommer turen till väpnarna Erik Ryning och Måns Gren. Så är det lågfrälset, lägre adelsmän, bland andra Erik Kuse och Olov Björnsson.

Nu är det borgarnas tur. Då byter bödeln svärdet mot bödelsyxan. Det är bara adelsmän som avrättas med svärd. Stockholms tre borgmästare och därefter stadens 14 rådmän.

Hela dagen pågår avrättningarna till mörket sänker sig. Liken av 32 avrättade blir liggande på torget. Flera av dem styckade i så kallad kvartering. Och blodet flyter över torget och ner i gränderna. Ändå är detta bara den första dagen av blodbadet. Stockholm darrar över kung Kristians grymhet och svek…