Var redo bödel!

Del 16, 2 november 1520

Bilan och svärdet – bödelns verktyg

Samtidigt som Stockhoms rustar för kröning och fest i dagarna tre, måste order ha gått ut till stadens bödel och hans drängar att hålla sig redo. ”Håll din bila och ditt svärd skarpslipade!” Stockholms bödel heter vid den här tiden Jürgen Homuth. Svärdet brukar han när han avrättar frälsemän, alltså riddare och adelsmän. Det ansågs vara ett ädelt sätt att bli avrättad på. Yxan används när andra döms att mista huvudet. Men även simpla hängningar ansvarar bödeln för. Det ansågs som ett förnedrande sätt att dö. Inom bara några dagar kommer Jürgen Homuth att få använda dem alla tre…